Spoločnosť Canyon rozširuje zastúpenie v regióne EMEA

Kyjev, 1. – 3. októbra 2015. Centrála spoločnosti Canyon zorganizovala každoročné stretnutie špecialistov ASBIS z celej Európy. Na udalosti sa stretli odborníci z oblasti predaja a marketingu, ktorí zodpovedajú za región EMEA. Hlavnými témami diskusie bolo dosahovanie nových kľúčových ukazovateľov výkonnosti spoločnosti ASBIS, tvorba marketingových stratégií a perspektívy produktových radov. V druhej časti školenia získali manažéri príležitosť simulovať problematické situácie a získali rady k budúcim rokovaniam so zákazníkmi. Naučili sa tiež, ako vytvoriť „najlepšiu obchodnú ponuku“ a reagovať na pripomienky zákazníkov.

Kľúčovým cieľom stretnutia bolo vytvorenie jednotnej vízie obchodného prístupu spoločnosti Canyon a zjednoteného akčného programu. Centrálny aj miestne tímy spoločnosti Canyon získali presný plán, ktorý treba splniť do konca tohto roku.

Každý z nás pevne veríme, že spoločnosť Canyon má všetky predpoklady, aby rástla v objeme aj v hodnote.