Zásady ochrany osobných údajov v mobilnej aplikácii

Tieto zásady sa týkajú iba informácií, ktoré nám poskytnete pri používaní našej mobilnej aplikácie Canyon SmartHome(ďalej len „aplikácia“).

Používaním našej aplikácie súhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a s tým, že nám poskytnete úprimné a pravdivé informácie, ktoré sa vás týkajú. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto Zásad ochrany osobných údajov, mali by ste prestať používať aplikáciu.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa budú považovať za účinné od okamihu ich zverejnenia v rámci aplikácie. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, pokračovaním v používaní aplikácie vyjadrujete svoj súhlas so všetkými zmenami a novými verziami Zásad ochrany osobných údajov. Ak so zmenami nesúhlasíte, musíte okamžite prestať používať aplikáciu a odinštalovať ju.

Vieme, že vám záleží na tom, ako budú informácie o vás využité a zdieľané. Vážime si vašej dôvery, že s nimi budeme narábať obozretne a citlivo. Zaväzujeme sa, že budeme dodržiavať a rešpektovať vaše priania, pokiaľ ide o informácie, ktoré sme o vás zhromaždili.

Používaním našej aplikácie súhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a s tým, že nám poskytnete úprimné a pravdivé informácie, ktoré sa vás týkajú. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto Zásad ochrany osobných údajov, mali by ste prestať používať aplikáciu.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa budú považovať za účinné od okamihu ich zverejnenia v rámci aplikácie. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, pokračovaním v používaní aplikácie vyjadrujete svoj súhlas so všetkými zmenami a novými verziami Zásad ochrany osobných údajov. Ak so zmenami nesúhlasíte, musíte okamžite prestať používať aplikáciu a odinštalovať ju.

Vieme, že vám záleží na tom, ako budú informácie o vás využité a zdieľané. Vážime si vašej dôvery, že s nimi budeme narábať obozretne a citlivo. Zaväzujeme sa, že budeme dodržiavať a rešpektovať vaše priania, pokiaľ ide o informácie, ktoré sme o vás zhromaždili.