PREHLÁSENIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKE


Všeobecné

Spoločnosť Canyon zaručuje, že u výrobkov značky Canyon sa pri normálnom používaní počas trvania záručnej doby neobjavia chyby v materiáloch alebo spracovaní.

Záručná doba

Záručná doba pre produkty Canyon:

 • na všetky produkty Canyon, okrem výslovne uvedených v tejto časti – dva (2) roky;
 • na hráčske príslušenstvo (kódy artikla začínajú označením „CNG-“ – dva (2) roky;
 • na príslušenstvo (vrátane slúchadiel, nabíjateľných batérií, externých napájacích adaptérov a diaľkových ovládačov) – šesť (6) mesiacov). Rovnaké podmienky sa vzťahujú na príslušenstvo vyššie uvedených typov, zakúpené spolu s ostatnými produktmi značky Canyon alebo k nim priložené.

Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia produktu od autorizovaného predajcu značky Canyon. Za dôkaz o dátume zakúpenia sa považuje doklad o kúpe (alebo potvrdenie o doručení), na ktorom je uvedený dátum zakúpenia produktu. Upozorňujeme, že obmedzená záruka sa vzťahuje iba na pôvodného koncového používateľa produktu značky Canyon a nedá sa preniesť alebo priradiť na ďalšieho kupujúceho.

Výmena chybných dielov

Spoločnosť Canyon počas záručnej doby na základe vlastného uváženia opraví alebo vymení chybné diely produktov značky Canyon. V prípade záujmu o túto službu je nutné produkt vrátiť predajcovi alebo na miesto predaja. Pred vrátením MP3 prehrávačov, USB kľúčov a pevných diskov do servisu si vytvorte zálohu dát, ktoré sú na nich uložené, a odstráňte z nich akékoľvek dôverné, súkromné alebo osobné informácie. Spoločnosť Canyon nezodpovedá za poškodenie alebo stratu dát.

Prenos záruky

Záruka na produkty značky Canyon platí iba pre krajinu, kde bol produkt zakúpený.

Obmedzenie zodpovednosti

Zo záruky sú vylúčené nasledujúce činnosti a poškodenia:

 • poškodenia spôsobené prírodnou katastrofou ako je požiar, povodeň, vietor, zemetrasenie, búrka a pod.;
 • poškodenia alebo nekompatibilita spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nevhodným prevádzkovým prostredím výrobku, vrátane, nie však výhradne, zlým uzemnením, externými elektromagnetickými poľami, priamym slnečným svetlom, vysokou vlhkosťou a vibráciami;
 • poškodenia spôsobené nárazom iných predmetov, prevrhnutím, pádom, vniknutím alebo ponorením do kvapalín;
 • poškodenia spôsobené neoprávnenými opravami alebo rozoberaním produktu;
 • poškodenia spôsobené nehodou, nevhodnou starostlivosťou alebo nedbanlivosťou;
 • poškodenia spôsobené akýmkoľvek iným zneužitím, nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym použitím;
 • poškodenia spôsobené periférnymi zariadeniami tretích strán (vrátane, nie však výhradne, viditeľným poškodením základnej dosky alebo iných elektronických súčastí výrobku, ako sú napríklad spálené miesta od elektrického výboja, roztavenie, vytečenie, rozštiepenie a pod.);
 • akékoľvek poruchy spôsobené nekompatibilným softvérom a vírusmi, ako aj neoprávnenými modifikáciami integrovaného softvéru (vrátane BIOSu);
 • bežné opotrebenie puzdier, krytov, návodov na obsluhu a batérií;
 • ak bolo upravené, odstránené alebo rozmazané sériové číslo na výrobku (alebo nálepky so sériovými číslami jednotlivých dielov);

 • praskliny a škrabance na LCD a plastových materiáloch, ako aj iné poškodenia spôsobené prepravou, manipuláciou alebo zlým zaobchádzaním zo strany zákazníka;
 • chybné pixely na LCD paneloch, ktoré spadajú do nasledujúcich limitov: maximálne 3 jasné body a maximálne 3 tmavé body, celkovo maximálne 5 chybných pixelov.